Hướng dẫn đăng ký tài khoản V.I.P

1. Bấm nút Nâng Cấp V.I.P

 

2. Chọn Upgrade Now

 

* Sau đó sẽ có thông tin để chuyển khoản. Các bạn lưu ý mã giao dịch dạng TP12345 để ghi vào nội dung chuyển khoản.

* Tài khoản sẽ tự động được set VIP khi chúng tôi nhận được tiền chuyển khoản.