Không lo hết quotas với tubePlus phiên bản 1.5.0

Update phiên bản 1.5.0. Thành viên có thể thêm không giới hạn Google Apps vào tài khoản

Với mô hình trước đây, thành viên chỉ thêm được 1 Google Apps để sử dụng cho toàn bộ các kênh và chức năng trên tubePlus thì nay hệ thống đã nâng cấp để thành viên có thể add nhiểu Google Apps vào tái khoản trên tubePlus, qua đó có thể chia đều cho các kênh, tài khoản seeding.. Giúp loại bỏ hoàn toàn việc hết quotas.

Mô hình quản lý Google Apps mới giúp loại bỏ việc hết quotas khi sử dụng hệ thống tubePlus

 

Vậy làm sao để tận dung tối đa với bản nâng cấp này?

Cách tận dụng tối đa việc thêm nhiều app này là bạn tạo khoảng vài Google Apps rồi thêm vào tài khoản trên hệ thống tubePlus trong phần Google Apps của bạn. Sau khi thêm xong, tại các màn hình thêm mới kênh, thêm mới account seeding hay tài khoản google adsense đều sẽ xuất hiện combo box để bạn chọn 1 trong các app mà bạn đã thêm vào tài khoản để gắn với kênh(account seeding, account adsense) chuẩn bị thêm.


Màn hình thêm kênh/tài khoản đã có thêm tùy chọn app để liên kết

Với các kênh/tài khoản cũ trước đó, nếu bạn muốn chuyển sang app khác, bạn chỉ việc vào phần Danh sách kênh và xóa các kênh đó đi, sau đó thêm lại và chọn Google Apps bạn đã thêm vào trước đó là xong.