Vì tubePlus sử dụng Google API để lấy các thông tin, dó đó thường xuyên xảy ra hiện tượng API bị hết hạn mức (quota).
Để có thể sử dụng tubePlus 1 cách tốt nhất, mình đề nghị các bạn tự tạo Google App cho riêng mình và sử dụng.
Hướng dẫn tạo Google App và add vào tubePlus các bạn xem tại đây

Hướng dẫn tạo Google App

Hướng dẫn tạo Google App Console để sử dụng các API của Google

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Google App và lấy API key để add vào tài khoản của bạn trên hệ thống tubePlus.

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý project của Google: https://console.developers.google.com/cloud-resource-manager

Bước 2: Bấm nút Create Project

Bước 3: Đặt tên project hoặc bạn cứ để tên như Google tạo sẵn, sau đó bấm nút Create

Bước 4: Sau khi project được tạo, bạn sẽ được đưa sang trang danh sách Project, tại đây, bên cạnh project bạn vừa tạo có dâu 3 chấm dọc, bạn bấm vào đó, chọn Settings

Bước 5: Bấm vào biểu tượng 3 gạch ngang ở góc trên bên trái màn hình, chọn APIs & Services -> Credentials

Bước 6: Bấm nút Create credential -> API key

Bước 7: Copy API key vừa tạo được ra 1 chỗ nào đó để điền ở các bước sau

Bước 8: Tại menu bên trái, bấm vào mục Dashboard, sau đó bấm nút ENABLE APIS & SERVICES

Bước 9: Tại ô tìm kiếm, nhập vào tên API là "Youtube Data API", sau đó click vào API YouTube Data API v3 ở bên dưới

Bước 10: Bấm vao fnuts ENABLE để kích hoạt cho dịch vụ API cho Youtube

Bước cuối cùng, bạn tạo tài khoản trên tubePlus sau đó thêm Google App vào tài khoản của bạn với API key được tạo ở bước 7

Bấm LƯU và bắt đầu sử dụng các chức năng của tubePlus.

** Lưu ý: Google App user nào trên hệ thống tubePlus chỉ được sử dụng cho chính tải khoản đó mà thôi, các thông tin về App hoàn toàn được bảo mật và không chia sẻ cho bất kỳ ai khác.