Hướng dẫn tạo Google console app

Hướng dẫn tạo Google console app để sử dụng tool tubeplus.fbtarget.com

Để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của công cụ tubeplus.fbtarget.com, bạn phải đăng ký thành viên và tạo Google App cho riêng mình.

 

Đầu tiên, các bạn truy cập vào địa chỉ https://console.developers.google.com/, sau đó bấm chọn "Create a project" phía góc trên bên phải trong menu Select a project


Bấm chọn "Create a project" phía góc trên bên phải trong menu Select a project
 
Điền tên Project(bất kỳ tên gì bạn muốn),tick chọn Yes cho các mục phía dưới và bấm Create
 
Trong phần Google APIs, chọn Youtube Data API
 
Bấm Enable
 
Lần lượt làm như vậy với các API khác để được danh sách Enable APIs như trên

Tiếp theo là tạo API key cho Project.


Vào phần Credentials, chọn Create credentials, chọn API key.

 


Sau đó copy key đã tạo được vào ô tương ứng trên trang Thông tin ứng dụng Google của tubeplus.fbtarget.com

 


Bấm nút Create để tạo key

 

Copy key vừa tạo được vào ô tương ứng trong phần Thông tin ứng dụng Google của tubeplus.fbtarget.com

 

Sau khi tạo được Server key và Browser key, bấm tạo tiếp OAuth client ID

 

Trước khi tao được OAuth client ID, Google sẽ yêu cầu bạn điền các thông tin cần thiết của Project. Bâ,s Configure consent screen để vào phần thông tin Project.

 

Homepage nhập vào là http://tubeplus.fbtarget.com. Phần Product logo URL, nhập vào là http://i.imgur.com/t1My5hn.png. Sau đó bấm Save

 

Sau đó vào lại phần Credentials để tạo OAuth Client ID.
Application type: Chọn Web application. Trong Authorized redirect URIs, nhập lần lượt 5 địa chỉ sau:

http://tubeplus.fbtarget.com/oauth
http://tubeplus.fbtarget.com/user/callback
http://tubeplus.fbtarget.com/cb
http://tubeplus.fbtarget.com/callback
http://tubeplus.fbtarget.com/adsense/callback

Sau đó bấm Create

Màn hình sẽ hiển thị Client IDClient Secret, bạn copy 2 key này vào ô tương ứng trong phần Thông tin ứng dụng Google của tubeplus.fbtarget.com