Vì tubePlus sử dụng Google API để lấy các thông tin, dó đó thường xuyên xảy ra hiện tượng API bị hết hạn mức (quota).
Để có thể sử dụng tubePlus 1 cách tốt nhất, mình đề nghị các bạn tự tạo Google App cho riêng mình và sử dụng.
Hướng dẫn tạo Google App và add vào tubePlus các bạn xem tại đây

Advanced playlist builder - manual playlist list

Advanced Youtube playlist builder. Create thousands playlists in minute. http://tubeplus.fbtarget.com/